Blog

5S druhy plýtvání: Jak 5S přístup pomáhá minimalizovat ztráty a plýtvání

Čím efektivněji pracujeme, tím úspěšnější jsme. Proto je implementace 5S metody v podniku klíčová. Tento přístup pomáhá minimalizovat plýtvání času, energie a zdrojů. Pěčina českých podniků již využívá tuto strategii a dosahuje pozitivních výsledků. Přečtěte si, jakým způsobem může 5S přístup přinést nejen úspoři, ale i celkové zlepšení výkonnosti vaší firmy.
číst více

Martin Škoda a Konec Plýtvání: Jak Ovlivnit Změnu v Plýtvání

Martin Škoda a Konec Plýtvání: Jak Ovlivnit Změnu v Plýtvání Martin Škoda, odborník na účinnost v podnikání, ukazuje cestu ke snižování plýtvání v našich společnostech. Jeho přístup zahrnuje identifikaci a odstranění zbytečných kroků a vytvoření efektivních procesů. S pomocí jeho osvědčených metod mohou firmy snížit náklady, zvýšit kvalitu a dosáhnout udržitelného úspěchu. Změna je možná a Martin Škoda vám ukáže cestu.
číst více

Evropská komise ČR nejméně plýtvání potravin: Jak evropská komise podporuje omezení plýtvání potravinami v ČR

Evropská komise aktivně podporuje omezení plýtvání potravinami v České republice. Díky konkrétním opatřením a kampaním se snaží o efektivní využití zdrojů a snižování odpadu. Iniciativy jako osvěta, sledování potravinového řetězce a podpora distribuce přebytků mají za cíl minimalizovat ztráty a zlepšit udržitelnost potravinového systému. Evropská komise je pevně odhodlána tuto problematiku řešit, a to ve spolupráci s členskými státy, včetně ČR.
číst více

Příklady greenwashingu: Odhalení marketingových triků

Příklady greenwashingu: Odhalení marketingových triků Greenwashing je praktika, která se stále častěji objevuje ve firemním světě. Tento článek odhaluje pár příkladů, jak firmy používají různé triky a strategie, aby svůj obraz zelenější. Máme tu před sebou zajímavý pohled do světa moderního marketingu a toho, jak je třeba být obezřetný, abychom nepropadli záměrnému zavádění spotřebitelů.
číst více

Lidl a greenwashing: Skutečnost za ekologickými sliby

Jednou z klíčových rolí prodejců ve 21. století je přístup ke zodpovědnému nakládání se životním prostředím. Lidl, jedna z největších maloobchodních společností, v poslední době zdůrazňuje svou ekologickou angažovanost. Však četné kritiky tvrdí, že jde pouze o PR trik a Lidl se soustředí spíše na zviditelnění než na skutečné ekologické změny. V tomto článku se podíváme na fakta za ekologickými sliby společnosti Lidl a posoudíme, zda je skutečně jedná o greenwashing.
číst více

7 druhů plýtvání: Základní typy plýtvání a jak s nimi pracovat

Plýtvání je zbytečná ztráta zdrojů a energie, která se dá eliminovat. Existuje sedm základních typů plýtvání, včetně přeplněných skladů, neefektivních procesů a nedostatečného využití talentů zaměstnanců. Jakmile je pochopíme, můžeme s nimi účinně pracovat a minimalizovat tak ztráty ve firmě.
číst více

Chemický odpad: Jak minimalizovat rizika a odpovědně se zbavit nebezpečí

Chemický odpad je vážnou hrozbou pro životní prostředí i lidské zdraví. Nicméně existují způsoby, jak minimalizovat rizika spojená s jeho skladováním a likvidací. Důležité je dodržovat přísné bezpečnostní protokoly, vyhledávat specializované sběrné body a využívat technologie pro jeho recyklaci. Současnou odpovědnou likvidací chemického odpadu můžeme výrazně přispět k ochraně životního prostředí a našemu vlastnímu zdraví.
číst více

H&M a greenwashing: Etická odpovědnost vs. marketingový obraz

H&M je často považováno za zeleným špíčkou fast-fashion průmyslu. Avšak, nedávné kritiky tvrdí, že se jedná pouze o marketingový trik a ve skutečnosti H&M praktikuje tzv. "greenwashing". Tento článek se zabývá etickou odpovědností H&M a zkoumá, zda je jejich obraz veřejnosti v souladu s jejich skutečnými praktikami.
číst více

Různé druhy greenwashing: Explorace propagandistických taktik

V dnešní době je třeba být obezřetný při nákupu "ekologických" produktů. Greenwashing je marketingová taktika, která klame spotřebitele. Existuje několik druhů greenwashingu, jako je skrytý toxický obsah, nedostatečné certifikace nebo přesvědčování o zelenosti bez věrohodných důkazů. Pamatujte, že informovaný spotřebitel je nejcennější ochranou proti těmto praktikám.
číst více

Coca Cola a greenwashing: Pravda za marketingovou fasádou

Coca Cola, oblíbená značka pro mnoho lidí po celém světě, je stále více obviňována z tzv. greenwashingu. Marketingová kampaň zdůrazňuje snahu firmy o ekologické inovace, avšak někteří tvrdí, že se jedná spíše o pouhý obrazový řečičky. Zákaznická povědomí o tomto jevu roste a je důležité si být vědomi, co se skrývá za marketingovou fasádou této ikonické značky.
číst více