Svoz bioodpadu

Výhody

  • Pohodlné řešení – bioodpad jen vhodíme do nádoby u domu, o zbytek se postará obec
  • Bioodpad není třeba nijak upravovat nebo dbát na jeho skladbu.
  • Vzniklý kompost se často využije přímo v obci pro údržbu místní zeleně.

Nevýhody

  • V některých obcích svoz není dostupný (zastupují ho sběrné kontejnery a dvory), často se za něj platí (většinou ale do 100 Kč/měsíc).
  • Jde o trochu méně ekologické řešení – odpad se odváží a nezpracuje přímo v místě vzniku (pořád je ale mnohonásobně ekologičtější, než netřídit vůbec!).
  • Nedůslednost ostatních “spolutřídících” komplikuje možnost využití bioodpadu – je-li v něm příliš mnoho příměsí (složek, které na kompost nepatří), kompostárny jej nemohou přijmout.

Nejpohodlnější cestou, jak třídit bioodpad, je možnost svozu bioodpadu – zkrátka začít vedle modré, žluté, zelené a černé popelnice používat i tu hnědou.

Podle zákona má každá obec povinnost zajistit svým občanům možnost třídění bioodpadu, a to může  řešit různými způsoby. Kromě svozu hnědé popelnice třeba zajištěním velkoobjemových kontejnerů, nebo sběrných dvorů.

Jak je to u vás? Nejlepší je obrátit se na odbor životního prostředí ve vaší obci. Většina obcí má tuhle informaci na webových stránkách. Situace se liší i v největších městech – v Praze a Ostravě, je možnost si hnědou popelnici objednat (a to i online),  pro většinu občanů Brna zatím funguje pouze síť sběrných středisek (chcete-li iniciovat změnu, nebojte se ozvat).

Je potřeba dávat dobrý pozor, co do hnědé nádoby na bioodpad vhazujeme. Patří sem pouze organické zbytky rostlinného původu: slupky a zbytky od ovoce a zeleniny, případně čajové lístky a kávová sedlina, drobné nebo naštěpkované větvičky, listí, tráva, atd.

Důsledné třídění je nezbytné k tomu, aby se bioodpad mohl co nejlépe využít. Putuje do kompostárny, kde zraje a mění se v kompost. Ten se pak používá na údržbu městské zeleně a parků. Naopak, bioodpad, který skončí v černé “směsné” popelnici už nikdo nevytřídí a půdě není nijak prospěšný. Buď hnije na skládce nebo se spálí ve spalovně, v obou případech znečišťuje naše životní prostředí jedovatými plyny a výluhy.

Dobrá zpráva je, že důsledné třídění je společným a nevyhnutelným zájmem obcí i jejich občanů.

Do roku 2020 totiž jako Česká republika máme povinnost výrazně snížit množství biologicky rozložitelného odpadu (na 35 % produkce roku 1995) a do roku 2030 bychom měli přestat skládkovat. Obce by tedy měly být otevřené takovým možnostem třídění, které jsou pro místní opravdu efektivní. A jako občané jim nejvíc ulevíme, když budeme znát a šířit pravidla správného třídění.

Užitečné odkazy

Svoz bioodpadu Praha

 

Objednejte si svoz bioodpadu v Praze.

Sběr bioodpadu Brno

Podívejte se na sběrná střediska v Brně.

Svoz bioodpadu v Ostravě

Získejte bio popelnici v Ostravě.

Prozkoumej všechny způsoby třídění bioodpadu

Vermikompostování

Zpracujte bioodpad třeba i v bytě. Pomůžou vám kalifornské žížaly.

Kompostování na zahradě

Máte-li zahradu, kompostování bioodpadu pro vás bude nejsnadnější.

Svoz bioodpadu

Když vás nevyužijete kompost, a přitom chcete udělat něco přínosného.

Komunitní kompostování

V komunitní zahradě můžete potkat stejně smýšlející lidi - a být prospěšní společně.